I Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży pomiędzy Neriti PUH SEFETY Bogusław Zawada, ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec, wypisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 000077709, NIP 553-154-45-92,  REGON 072792150, jako sprzedającym, prowadzącym sklep internetowy na stronie oraz klientem, który zawiera ze spółką umowę kupna

2. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich klientów.

3. Niniejszy regulamin regulują zakup towarów w sklepie internetowym spółki. Mają zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w sklepach stacjonarnych spółki.

II Zawarcie umowy kupna

1. Klient zawiera ze spółką umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, biura obsługi klienta lub osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych spółki.

2. W przypadku zawarcia umowy zakupu na odległość, złożenie zamówienia na stronie internetowej  jest równoznaczne ze złożeniem oferty przez klienta. Zamówienie będzie ważne przez okres 21 dni, a spółka potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez spółkę umowy wstępnej w formie wysyłki zamówionych produktów. Spółka zawiadomi klienta e-mailem o wysyłce towaru.

3. Spółka dostarcza towar wyłącznie w ilościach odpowiadającym potrzebom konsumpcji własnej. W określonych przypadkach (w szczególności w przypadku obniżek cen lub wyprzedaży) spółka ma prawo ustalić maksymalną dopuszczalną ilość zamawianego towaru.

III Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru,

2. Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić spółkę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres: ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec lub dzwoniąc na numer 60487399 Można również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest tutaj.

3. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru. Zgodnie z prawem spółka może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

4. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec, lub zwrócić towar osobiście. W takim przypadku klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru (np. używanie perfum już po ich wypróbowaniu). Należy również pamiętać, że klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy towar został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami lub w przypadku towarów zrobionych na zamówienie (np. w opakowaniu ze zrobionym na zamówienie grawerunkiem) oraz w przypadku towaru, który klient wyjął z opakowania, a którego nie można zapakować ponownie ze względów higienicznych (np. otwarte preparaty kosmetyczne i inne towary, które mają bezpośredni kontakt ze skórą).

IV Reklamacje

1. Jeśli przy dostawie okaże się, że towar jest wadliwy, Klient może również zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla spółki nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest znaczna - odstąpienia od umowy kupna.

2. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wady ujawnią się w okresie dwóch lat od daty dostawy towaru lub przed datą ważności określoną na opakowaniu.

3. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).

4. Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec lub na numer 604887399 lub adres email biuro@neriti.pl. Reklamowany towar należy przesłać na adres: ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec, wraz z formularzem reklamacji. Reklamację można również złożyć w naszym sklepie. W przypadku samodzielnego wypełniania formularza należy pamiętać, aby opisać, gdzie znajduje się wada i na czym polega, jak również podać preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

5. Spółka poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczególności o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Spółka może również skontaktować się z klientem telefonicznie.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie przekracza zazwyczaj 30 dni. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odstąpić od umowy kupna.

7. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie spółka poniesie koszt zwrotu towaru.

V Sposób płatności i rodzaje dostawy

1. Klient może wybrać sposób płatności z dostępnych opcji:

a. szybkie płatności online Przelewy24

b. przelew tradycyjny

2. Klient do wyboru ma następujące formy dostawy towaru:

a. InPost Kurier - 13 zł

b. Kurier DPD - 16 zł

c. FedEx - 16 zł

d. Pocztex Expres - 16 zł

e. Kurier DHL - 17 zł

f. odbiór osobisty w siedzibie firmy - 0 zł

3. Przed wysyłką zamówienia spółka powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo bezpłatnej dostawy towarów w określonych przypadkach.

5. Towar wysyłany jest w terminie 24 h od zaksięgowania wpłaty.

VI Postanowienia różne

1. Spółka oferuje klientom różne zniżki, kupony podarunkowe i innego rodzaju kupony. Zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin, o czym klient zostanie w każdym przypadku poinformowany. O ile nie określono inaczej, każdą zniżkę lub kupon podarunkowy można wykorzystać tylko jeden raz. Do każdego zakupu można wykorzystać tylko jeden kupon tego samego rodzaju. O ile nie określono inaczej, zniżki i promocje nie łączą się ze sobą. Jeżeli wartość kuponu podarunkowego jest większa niż wartość całego zakupu, różnicy nie można przenieść na nowy kupon, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

VII Informacje ogólne

1. Sprzedaż towarów przez Spółkę  w Sklepie Internetowym podlega prawu polskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Kupującego i miejsca, w którym jest składane Zamówienie, z zastrzeżeniem jednak, że wybór prawa polskiego nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

2. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w Sklepie Internetowym i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Spółka informuje, że Kupujący będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Kupującym a Spółka zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Custom Audiences, Google Adwords, AdRoll Retargeting), odtwarzania video (YouTube), zapewniania funkcji serwisów społecznościowych (Facebook Connect) i treści reklamowych. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i reklamowymi należą do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych reklam. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.