Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uzyskanymi przez Administratora w ramach domeny internetowej „neriti.pl” (dalej: „Serwis”) oraz wykorzystywania plików cookie.

I Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uzyskanymi przez Administratora w ramach domeny internetowej „neriti.pl” (dalej: „Serwis”) oraz wykorzystywania plików cookie.

2. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu pełniącym również funkcję „Operatora serwisu” jest firma PUH SEFETY Bogusław Zawada, z siedzibą przy ul. Letnia 12, 34-350 Cisiec.

3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do każdego podmiotu, który korzysta z Serwisu (dalej: „Użytkownik”).


II Zasady postępowania z danymi osobowymi

1. Serwis zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu mogą w szczególności obejmować: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, adres do korespondencji Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również numer NIP Użytkownika oraz adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zakres zbieranych danych osobowych zależy od działań Użytkownika i zamówionych przez niego usług.

3. Dane zebrane za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:

 • Użytkownik wyrazi zgodę na ich udostępnienie, albo
 • Konieczność ich udostępnienia będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących, albo
 • Udostępnienie ich osobie trzeciej będzie niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub wykonania tej umowy;

4. Dane zebrane za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • odzyskiwanie porzuconych koszyków – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing tradycyjny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie w jakim jego dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez niego zgody). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane podane przez Użytkownika mogą być przekazane osobom trzecim - podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w zakresie niezbędnym, jakim będzie to konieczne do korzystania z Serwisu i świadczenia oraz wykonania usług za jego pośrednictwem. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

9. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

10 Dane osobowe zbierane przez Administratora przechowywane są przez okres i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, w jakim te dane są przetwarzane – standardowo przez okres 3 lat od chwili zakończenia świadczenia Usługi – chyba, że po tym okresie interes prawny Administratora nie zostanie wyczerpany (w szczególności w przypadku trwających postępowań sądowych lub egzekucyjnych). Administrator usuwa dane osobowe, których przetwarzanie stało się zbędne lub wobec których Użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika).

11. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika, w zakresie wskazanym w ust. 1, na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. (b) oraz (f) RODO, albowiem:

 • Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do założenia konta w Serwisie oraz zawarcia umowy i realizacji Usługi zakupionej przez Użytkownika oraz jest niezbędne dla wystawienia żądanej przez Użytkownika faktury VAT (jeśli takie żądanie zostało złożone),
 • Administrator ma interes prawny w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych w celu dochodzenia roszczeń od Użytkownika (w szczególności wynikających z ewentualnego naruszenia praw autorskich do Kursów) oraz obrony przed roszczeniami Użytkownika (w szczególności w przypadku konieczności wykazania złożenia zamówienia oraz wykonania Usługi).

III Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Safari (iOS)

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Custom Audiences, Google Adwords, AdRoll Retargeting), odtwarzania video (YouTube), zapewniania funkcji serwisów społecznościowych (Facebook Connect) i treści reklamowych. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i reklamowymi należą do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych reklam. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.